Gezondheidsstudio FemmeVital InstagramGezondheidsstudio FemmeVital FacebookGezondheidsstudio FemmeVital LinkedIn
Gezondheidsstudio FemmeVital

Kwaliteit

Een beschermd beroep
De titel ‘oefentherapeut’ is wettelijk beschermd en wordt behaald na een bachelor­opleiding oefentherapie. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG. De oefentherapeut biedt kwalitatief hoogwaardige zorg volgens een kwaliteitssysteem dat is ontwikkeld door de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

De VvOCM
De VvOCM bepaalt de kwaliteitscriteria waar haar leden aan moeten voldoen. Deze staan beschreven in het beroepsprofiel en de beroepscode oefentherapeut, richtlijnen en kwaliteitsstandaarden.

Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit kwaliteitsregister bewaakt de deskundigheids­bevorderende activiteiten van alle aangesloten paramedici, inclusief de oefentherapeut. 


Beroepscode Oefentherapeut

Als oefentherapeuten werken wij conform de Beroepscode Oefentherapeut. In deze beroepscode staan beroepsnormen, beroepswaarden en gedragsregels van oefentherapeuten betreffende de uitoefening van het beroep en de relatie met de patiënt, zoals de geheimhoudingsplicht, inzage van het zorgplan en zorgdossier. De beroepscode voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van de (gezondheids)zorg en de privacywetgeving AVG.