Gezondheidsstudio FemmeVital InstagramGezondheidsstudio FemmeVital FacebookGezondheidsstudio FemmeVital LinkedIn
Gezondheidsstudio FemmeVital

Scholingen

Scholingen


FemmeVital is gestart vanuit de visie dat zowel het krijgen van een kind als het doormaken van de periode van de overgang fases zijn in het leven van een vrouw die impact hebben op alle vlakken van haar gezondheid.Deze fases worden nog onderbelicht in de huidige zorg, terwijl meerdere factoren (bio-psycho-sociaal) van invloed zijn op klachten. Dé oefentherapeut met haar holistische visie sluit naadloos aan bij de toenemende vraag naar een bredere aanpak bij lichamelijke klachten in deze levensfases van de vrouw.
 

Wij bieden scholingen gericht op:
 • De eerste 1000 dagen van het moederschap
 • De (aanloop naar de) overgang
 • Behandeling van slaapproblemenDe (aanloop naar) de overgang
 

De (aanloop naar) de overgang

Een overgangsfase

Veel vrouwen merken dat er iets verandert, iets in hun lichaam, maar ook mentaal. Ze kunnen er niet precies de vinger op leggen. De hormoonschommelingen van de (naderende) overgang komen uitgerekend als het spitsuur is in hun leven! Veel vrouwen hebben een gezin met opgroeiende kinderen, zijn gesetteld in hun baan of juist toe aan verandering, zorgen voor hulpbehoevende ouders of zijn (één van) hen pas verloren, zijn alleenstaand of zoekende in hun relatie, enzovoort. Kortom: veel vrouwen zitten er niet op te wachten. 


Toch ervaart twee derde van alle vrouwen tussen de veertig en zestig jaar ervaart lichte tot zware overgangssymptomen, zoals spier- en gewrichtsklachten, slaapproblemen of stemmingswisselingen. Als oefentherapeut kunnen wij een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van deze groep vrouwen. 


Oefentherapie en de overang: de perfecte match!

De grootste doelgroep van de oefentherapeut zijn vrouwen met klachten in de leeftijdscategorie tussen de 45 en 55 jaar. De periode van de overgang is hier onlosmakelijk mee verbonden. De oefentherapeut is met haar holistische visie de perfecte professional (evt. in samenwerking met overgangsconsulente, huisarts en gynaecoloog) om vrouwen in deze levensfase deskundige en onderbouwde zorg te bieden vanuit een breed perspectief (Positieve Gezondheid / Bio-Psycho-Sociaal). Juist omdat de overgang - naast de veranderingen in het lichaam - ook tal van psychologische en sociale uitdagingen kent en invloed heeft op alle vlakken van gezondheid. 


Meerwaarde scholing

Er is veel bekend over de invloed van hormonen op klachten in de periode van de overgang (o.a. slaapproblemen, spier- en gewrichtsklachten en spanningsklachten). Hier is in het huidige curriculum van de opleidingen tot oefentherapeut nog geen aandacht voor. Daarnaast laten steeds meer wetenschappelijke studies zien hoe klachten(beleving) in de overgang positief kan worden beïnvloed. Er is onderbouwing voor een gezonde leefstijl (slaap, bewegen en ontspanning). Het behoort tot het standaard curriculum van de oefentherapeut (o.a. leefstijlcoaching, ontspanningstechnieken, oefentherapie) om cliënten hierin te begeleiden. Deze scholing is daarom niet zozeer gericht op het aanleren van 'nieuwe' interventies, maar vooral op het kunnen maken van een koppeling van een interventie aan klachten bij een vrouw in de periode van de overgang (klinisch redeneren vanuit EBP).


Doel 

Na deze scholingsdag kun je vrouwen in de (aanloop naar de) menopauze deskundige en onderbouwde zorg bieden vanuit Positieve Gezondheid, zodat zij zich mentaal en lichamelijk gezond kunnen voelen, ondanks de bio-psycho-sociale veranderingen die kenmerkend zijn voor deze levensfase.


Thema's

 • Pre-, peri- en postmenopauze en hormonen
 • Lichamelijke en mentale klachten
 • Interpersoonlijke relaties (o.a. zelfbeeld, ouders, kinderen)
 • Meedoen in de maatschappij (o.a. overgang en werk / taboe)
 • Leefstijl (slaap, bewegen en ontspanning)


Leerdoelen


KENNIS:

 • Deelnemers weten wat de definitie is van de overgang en hoe deze periode er globaal genomen uitziet.
 • Deelnemers weten welke fysieke en mentale klachten direct voortkomen uit de overgang (de typische overgangsklachten) en welke klachten indirect gerelateerd zijn aan de overgang (a-typische overgangsklachten).
 • Deelnemers weten welke klachten gepaard gaan met een afname van progesteron en/of oestrogeen en in welke fase van de overgang dit zich manifesteert.
 • De deelnemers weten op welke manier interpersoonlijke relaties en overgangsklachten elkaar beïnvloeden.
 • Deelnemers weten welke factoren (biopsychosociaal) van invloed zijn op seksuele klachten in de overgang.
 • Deelnemers weten hoe slaap, bewegen en stress invloed kunnen hebben op overgangsklachten en hoe leefstijlcoaching een positieve bijdrage kan leveren aan het doorlopen van de overgang.
 • Deelnemers weten welke invloed stress heeft op de aanmaak van progesteron en oestrogeen en daarmee op overgangsklachten.


TOEPASSING:

 • Diagnostiek:
  Deelnemers kunnen aan de hand van specifieke anamnesevragen + een vragenlijst bepalen hoe hormoonschommelingen van invloed zijn op de klachten waarvoor de cliënt bij de oefentherapeut komt.

  Interventie:
  • Deelnemers kunnen op een begrijpelijke manier uitleg geven over (1) de invloed van hormonen op klachten en (2) de samenhang tussen directe en indirecte overgangsklachten aan de hand van de verschillende educatietools.
  • Deelnemers kunnen cliënten inzicht geven over de verandering van interpersoonlijke relaties in de periode van de overgang en op welke manier deze klachten beïnvloeden (psycho-educatie).
  • Deelnemers kunnen cliënten inzicht geven over hoe het taboe op (klachten in) de overgang van invloed is op klachtbeleving.
  • Deelnemers kunnen uitleg geven over de samenhang tussen stress en overgangsklachten (psycho-educatie).

ONDERNEMERSCHAP:

 • Deelnemers weten welke maatschappelijke trends de aandacht op de overgang zullen gaan vergroten en hoe overgangsklachten invloed kunnen hebben op werk.
 • Deelnemers beargumenteren de grens van het eigen vakgebied en de eigen expertise in relatie tot de overgang.
 • Deelnemers bedenken wat mogelijke samenwerkingspartners kunnen zijn in de zorg m.b.t. de overgang.
 • Deelnemers signaleren kansen als ondernemende zorgprofessional voor oefentherapie bij deze doelgroep.


Opzet

De scholing kent een belasting van 13 uur en bestaat uit 2 delen:
1. Zelfstudie in de vorm van een e-learning (6.5 uur)
2. Een fysieke óf online scholingsdag (6.5 uur)
Met het doorlopen van de e-modules doe je kennis op over de bovenstaande thema´s. Tijdens de fysieke scholingsdag maak je vervolgens een vertaalslag naar de praktijk met behulp van casuïstiek en door te oefenen met praktische tools.


Locatie fysieke scholingsdag

Gezondheidsstudio FemmeVital

Asterweg 20 K-1

1031 HN Amsterdam Noord

OF 

Online via ZOOM


Docenten

Informatie over de docenten.


Accreditatie

De scholing is voor oefentherapeuten geaccrediteerd bij ADAP voor 13 punten. 


Kosten

De kosten voor deze scholing:

365 euro 

lees verder 
Reacties van deelnemers
 

Reacties van deelnemers

"Echt een aanrader! Weg met alle taboe's en focussen op de vrouw. Er verandert heel veel voor een vrouw en dit kan soms erg intens zijn. Hier moet zeker de aandacht naartoe!"


"Sarah en Manon zorgen er voor dat je met evidence based kennis, goede tools en training aan de slag kan met dit nog altijd ondergewaardeerde onderwerp."


"Erkenning geven aan vrouwen in deze periode in hun leven, met bijbehorend fysiek en lichamelijk ongemak/klachten, en ze kunnen begeleiden in deze periode is voor ons als oefentherapeuten een grote kans!""Waar de overgangsconsulent, de huisarts en de praktijkondersteuner vooral praat over de klachten, kunnen wij als oefentherapeuten ook de fysieke component meenemen in de behandeling. Warm aanbevolen!"


"Ik kan elke oefentherapeut die vrouwen begeleid in de fase rondom zwangerschap en overgang (evt zelfs voor andere hulpvragen) deze scholing van harte aanbevelen."


"De overgang is wat mij betreft een must voor elke oefentherapeut. Er ging een wereld voor mij open toen ik leerde welke relatie er kan zijn tussen klachten en hormonen. Zeker een aanrader!"


"Inspirerende scholing!"


"Sarah en Manon hebben een hele gedegen en fijne e-learning opgezet als voorbereiding voor de fysieke scholingsdag. Ze hebben mooie, praktische materialen ontwikkeld en ze hebben een zeer prettige doceerstijl."


"Sarah en Manon helpen je als oefentherapeut in je kracht te gaan staan en hoe je je kunt profileren wat je voor deze doelgroep kunt betekenen."

lees verder